Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Närtrafik ökar tillgängligheten

Sedan den 17 januari 2022 är det möjligt att resa med Länstrafiken – oavsett vart du bor i länet. Närtrafik är en satsning med målet om att alla länsinvånare ska kunna resa hållbart.

Du kan resa med Närtrafik mellan en bostadsadress och närmsta utsedda Närtrafikhållplats. Vid Närtrafikhållplatsen finns ofta närhet till mataffär, apotek, postkontor samt möjlighet att resa vidare i länet med buss och tåg.

Du kan även resa med Närtrafik ut från tätorten; till exempel när du ska hem igen eller till en annan adress som ligger utanför vältrafikerade kollektivtrafikområden. Då tar du dig på egen hand till närmsta Närtrafikhållplats och beställer anslutning med Närtrafik den sista biten av din resa.

Närtrafik är ett resealternativ när avståndet mellan en bostadsadress och dess närmsta busshållplats är över 1 km, eller när trafikutbudet vid närmsta busshållplats är begränsat och trafikeras av färre än 10 avgångar i vardera riktningen per dygn.