Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Karlskoga är 2021 års föreningsvänligaste kommun

Karlskoga kommun är utsedd till 2021 års föreningsvänligaste kommun av Sveriges Föreningar.

I bedömningen av de nominerade kommunerna tar man extra hänsyn till ledorden självständighet, respekt, delaktighet i strategier och goda villkor att verka.

Motiveringen till årets vinnare lyder: ”Föreningslivet och ideell sektor har i Karlskoga fått ökade förutsättningar att göra egna val av aktiviteter, söka projektmedel och utveckla nya arbetssätt. Karlskoga är en välkomnande, klok och innovativ kommun som genom samverkan bidrar till hållbar samhällsutveckling. Kommunen och föreningslivet driver gemensamma projekt, arbetar med integrationsfrämjande åtgärder, stöttar varandra både praktiskt och kunskapsmässigt.

Navet i delaktighet och samverkan mellan kommun och föreningsliv är föreningsträffar. Dialog och samverkan är nyckelbegrepp som Karlskoga arbetar hårt och genuint med. Årligen organiserar föreningsliv och kommun gemensamt det stora Kultur & Föreningskalaset. Ett Idéburet och Offentligt Partnerskap – IOP, har tecknats mellan kommunens samtliga förvaltningar och Möckelnföreningarna, paraplyorganisationen för den idéburna sektorn, som tar tillvara människors vilja och rätt att samlas.”

Vi är oerhört stolta och hedrade av utmärkelsen och min förhoppning är att alla som på olika sätt bidrar till vårt fantastiska föreningsliv känner sig delaktiga i den positiva uppmärksamhet som deras arbete ger Karlskoga kommun, säger Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga.

Gyllene koppen

Själva utmärkelsen, ”Gyllene koppen” kommer att delas ut vid en ceremoni senare när läget tillåter resor igen. Utdelningen kommer att ske i närvaro av representanter från Karlskoga kommun och från organisationen Sveriges Föreningar.

Sveriges Föreningar

Sveriges Föreningar är en rikstäckande organisation som har som syfte att stödja och stärka de lokala paraplyorganisationerna samt påverka och vara en röst nationellt i frågor som berör det lokala föreningslivet.