Stäng
Logotyp för Karlskoga kommun

Dags att ansöka om skolskjuts

Om du vill att ditt barn ska ha skolskjuts nästa läsår 2022/2023 behöver du ansöka om det senast 30 januari 2022. Detta för att ditt barn ska få skolskjuts vid skolstarten augusti 2022.

Du ansöker om skolskjuts med ditt Bank-ID via kommunens e-tjänst som du hittar på Karlskoga.se/skolskjuts.
OBS! Bläddra i rullisten för att välja läsår. Har du inte möjlighet att ansöka med Bank-ID så kontaktar du Servicecenter på 0586-610 00.

Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår oavsett om ditt barn har haft skolskjuts året innan. Detta gäller alla former av skolskjuts (busskort, skolbuss och taxi). Vid växelvist boende skickas en gemensam ansökan.

Om barnet får ändrade omständigheter ska en ny ansökan skickas in.

Friskola

Kommunen kan i vissa fall anordna skolskjuts för elever som går i fristående skolor inom kommunen. Det gäller endast om det inte medför merkostnader för kommunen. Elever som går i fristående skolor utanför kommunen har inte rätt till skolskjuts.

Grundsärskolan och Gymnasiesärskolan

Ansökan om skolskjuts för elever som går i, eller kommer att börja i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan, sker på samma sätt som för elever i grundskolan. Du ansöker via e-tjänsten för ansökan om skolskjuts.

Mer information och ansökan

Ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Behöver du hjälp med ansökan?
Kontakta kommunens servicecenter

E-post: kommun@karlskoga.se
Telefon: 0586-610 00
Besöksadress: Katrinedalsgatan 4, Kommunstyrelsens hus