Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Inga betande kossor intill Aggerudsspåret i år!

Det kommer att finnas tillgängliga stigar i området och självstängande grindar som leder in och ur betesmarken, säger Oscar Säwström.

Sommaren 2021 blev inte riktigt som Karlskoga kommun tänkt sig. Det blev inga kossor betade intill Aggerudsspåret i år.

Målet är fortsättningsvis att skapa en större betesmark i anslutning till Aggerudsspåret, som inkluderar allt från öppen gammal åkermark, våtmark, skogsmark till trädklädd betesmark. Under sommaren har det jobbats på med att återskapa betes- och ängsmarker och tanken var att få ut betande kor på betesmarken i år.

Vi har gjort det mesta av avverkningen, uppsättning av stängsel och ordnat med elanslutning, men det som vi inte hann med var att göra en lösning för vatten till djuren. Det finns en anlitad djurägare för området och vi kommer att göra hagarna helt klara i år så de är redo för betesutsläpp till nästa år, säger Oscar Säwström som är kommunbiolog vid Karlskoga kommun och projektledare för att återskapa betes- och ängsmark intill Aggerudsspåret.