Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Studenten 2021

På grund av pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer studenten vid Möckelngymnasiet i Karlskoga och Degerfors 2021 att fördelas på olika tidpunkter under fredagen den 11 juni.

Avslutningsceremonier med betygsutdelning, stipendier och högtidstal kommer att ske klassvis. Våra studenter kommer också att serveras en studentlunch. Studenterna kommer att springa ut klassvis och kommer att kunna tas emot av max två (2) anhörig.

Vårt mål är att göra studenten så högtidlig och minnesvärd som det bara går i dessa tider, säger Mikael Blom, verksamhetschef gymnasiet.

Transportstyrelsen har beslutat att förlänga de tillfälliga reglerna som innebär förbud mot att åka på bland annat lastbilsflak. Med andra ord kommer det inte heller i år bli tillåtet med studentkortege. Regelverket avser även till exempel studentbussar och studentbåtar.

Friska elever deltar på skolan

Elever, personal och anhöriga ska vara symtomfria och hålla ett socialt avstånd under firandet.

De elever som inte kan delta på examensdagen kommer att kunna vara med sin klass via den länk som delas ut av respektive mentor.

Inga folksamlingar vid skolan får uppstå

För att dagen ska kunna genomföras enligt vår planering är det viktigt att alla respekterar de rekommendationer som råder. Övrig släkt och vänner kan inte komma till skolans område för att se utspringet på avstånd utan kan istället med fördel delta digitalt hemifrån via vår livesändning.

Tider för utspring

Klasserna kommer att ha sina avslutningsceremonier under förmiddagen den 11 juni enligt den information de får av sin mentor. Utsläppstider och utgång kommer skolan återkomma med i mitten av maj på bland annat Möckelngymnasiets hemsida.

Studentbaler och fester

De delar av studenten som elevrådet och de olika klasserna i vanliga fall ansvarar för, till exempel bal och champagnefrukost, är arrangemang som vi från skolledningen inte är inblandade i. Det är viktigt att studenterna tar ett stort ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.