Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Storsatsning på sommarlovsaktiviteter i Karlskoga

Karlskoga kommun satsar 1,2 miljoner kronor för att möjliggöra ett lokalt utbud av kostnadsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn/familj och unga hela sommarlovet 2021.

Kommunen vill generera aktiviteter, upplevelser, kreativitet och rörelse under sommarlovets alla veckor i egen regi och i samverkan med föreningsliv och den lokala näringen. Behovet av aktiviteter bland barn och unga är stort och inför kommande sommar bedöms det vara större än tidigare med anledning av den rådande pandemin.

Behovet är stort och vi möter det genom att erbjuda meningsfulla aktiviteter på fler platser och över längre tid än tidigare år. Förhoppningen är att satsningen ska ge Karlskogabor och besökare ett bredare utbud och uppleva ett härligt lov i Karlskoga, säger Johan Harryson kommundirektör i Karlskoga kommun.

Sommarlovssatsning under pågående pandemi

Barn och unga har rätt till lek och fritid utifrån barnkonventionen. Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge med vänner. Lovaktiviteter kan bidra till att underlätta deras situation och livsförutsättningar.

Regeringen har beslutat om ett riktat statsbidrag till kommunerna om sammanlagt 200 miljoner kronor. Bidraget ska vara ett stöd till avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga under 2021. Genom detta statliga stödet kan Karlskoga växla upp och utöka satsningen på barn och ungas välbefinnande under sommarlovet.

Alla aktiviteter kommer att anpassas utifrån restriktioner från Folkhälsomyndigheten.

Det är en utmaning att planera under rådande omständigheter och givetvis kommer alla aktiviteter genomföras utifrån rådande restriktioner. Som arrangör innebär det att vara kreativ och flexibel och risken finns att aktiviteten måste ställas om i sista stund, men alternativet är att inte försöka alls, säger Cecilia Ljung folkhälsochef i Karlskoga kommun.

Vad kommer hända?

Från och med grundskolans skolavslutning och fram till skolstart kommer aktiviteter erbjudas och det är både styrda aktiviteter som exempelvis cirkusskola och fria aktiviteter som sommarkul, käpphästbana och popup-park. Likt tidigare somrar kommer Knapped att vara öppet för ungdomar under några veckor och nytt för i år är en sommarfritidsgård med olika aktivitetsmöjligheter.

Information om aktiviterna kommer att finnas på karlskoga.se och även i kommunens sociala mediekanaler på Instagram och Facebook.