Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Kommunen hjälper lasarettet med vårdplatser

För att hjälpa sjukvården går nu kommunen in i ett samarbete med Karlskoga lasarett som innebär att kommunen erbjuder vårdplatser på korttidsavdelningen Treklövern. Prognosen för kommande veckor när det gäller smittspridningen av covid-19 är att det kommer att öka ytterligare, vilket kommer att ställa mycket stora krav på hälso- och sjukvården.

Samarbetet mellan kommunen och Region Örebro län innebär att lasarettets medicinklinik får möjlighet att använda sex av kommunens vårdplatser. Platserna finns på Treklövern, kommunens vårdenhet som ligger på lasarettet. Här kan patienter som behöver lättare sjukvårdsinsatser innan de blir utskrivningsklara vårdas.

Ett gott samarbete

Patienterna ska fortfarande vara inskrivna på lasarettets medicinklinik och kliniken har det fulla medicinska ansvaret för patienternas vård. Kommunen bidrar med omvårdnadspersonal och lokaler.

Vi har mycket kompententa medarbetare och sedan tidigare ett gott samarbete med regionen och utifrån det kommer vi kunna ge en god vård till kommuninvånarna, säger Helén Willyams, förvaltningschef, Karlskoga kommun.

Det var i förra veckan som socialförvaltningen fick förfrågan från sjukvårdsledningen om stöd och efter godkännande i socialnämnden under gårdagen och samråd med fackförbunden idag så fick man klartecken att gå vidare.

Gör stora samhällsinsatser

Pandemin ställer oss på hårda prövningar, vi har ett ansträngt läge och våra medarbetare har under lång tid gjort stora samhällsinsatser. När sjukvården nu behöver vår hjälp ser vi det som vår skyldighet att mobilisera för att kunna hjälpa till, säger Helen Willyams.

Regionen har fortfarande några vårdplatser att tillgå i sin organisation innan platserna på Treklövern behöver tas i bruk. Ökar inte vårdbehovet inom regionen kan det innebära att platserna inte används utan bara finns som beredskap.