Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Romernas nationaldag - 50 år i år

Kampanjmaterial från kampanjen Jag är rom!

Den 8 april firar romerna sin 50:de nationaldag. Att romernas internationella dag (nationaldag) infaller just den 8 april beror på att det var datumet för den första romska kongressen i London 1971.

Romer är splittrade över hela världen och saknar land, men 1971 enades man om bland annat flaggan, som då fick sitt hjul.

De blågröna färgerna i flaggan hade antagits redan 1933 vid en kongress i Bukarest, men för att understryka romernas historiska koppling till Indien enades man om att lägga till ett hjul. Det röda hjulet symboliserar även vandringen från Indien samt romernas framåtskridande. Den blå färgen symboliserar himlen och den gröna färgen jorden.

Nationalhymnen (Gelem, gelem) antogs också och man enades också om att begrava z-ordet och ersätta det med ”rom”. Romadagen firas i ett 40-tal länder.

Den romska minoriteten i Sverige består av många grupper med olika dialekter och många olika kulturella uttryck och traditioner. Det finns bland annat svenska romer, finska romer, resande romer och utomnordiska romer. Det finns vissa skillnader mellan de olika grupperna, även om de har mycket gemensamt.

Kampanjen Jag är rom!

I samband med 50-årsjubileet lanserar Länsstyrelsen i Stockholm kampanjen ”Jag är rom” som är speciellt inriktad för barn och unga. Kampanjens syfte är att bidra till att stärka romska barns och ungas identitet och framtidstro samt att motverka antiziganism.

Internationella Romadagen, är i Sverige till stora delar förinspelad och digital.