Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Förbud kan nu införas mot att samlas på särskilt angivna platser

Under tisdagens kommunfullmäktigesammanträde, 30 mars, fattades beslut om att möjliggöra för krisledningsnämnden att införa förbud mot att vistas på platser där det finns en påtaglig risk för trängsel. Syftet med förbudet är att minska smittspridningen av covid-19.

Förbudet kan exempelvis gälla parker, badplatser eller andra områden där allmänheten kan samlas och där trängsel kan uppstå. Hur man bedömer risken för trängsel på olika platser i kommunen utgår bland annat från tidigare erfarenheter vid exempelvis högtider eller olika evenemang.

Information om platser som berörs av förbudet kommer att finnas på kommunens hemsida under ”Kommunal författningssamling”. Det är Polisen som har i uppgift att bevaka att förbudet följs utifrån covid-19-lagen och vid överträdelse kan resultatet bli böter.