Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Fortsatt halvdistans för högstadiet

För att fortsätta begränsa antalet närvarande elever och personal i skolan kommer inte alla högstadieelever ha undervisning på plats samtidigt även efter påsklovet.

Efter påsklovet kommer årskurs 9 ha fortsatt undervisning på plats i skolan och årskurs 7 och 8 kommer fortsätta varva veckovis undervisning på plats med distansundervisning.

Elever i behov av särskilt stöd och grundsärskoleelever kommer endast ha undervisning på plats. Undervisningen av elever i årskurs 6 på högstadieskolorna kommer inte beröras och skolmåltider kommer erbjudas enligt schema för alla elever.

Åtgärden gäller till och med 23 april men kan komma och omprövas tidigare om smittläget förbättras avsevärt.