Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Åtgärder i årskurs 7–9 med anledning av Covid-19

För att begränsa antalet närvarande elever och personal i skolan kommer inte alla högstadieelever ha undervisning på plats samtidigt. På så vis minskar vi risken för trängsel.

Från och med den 8 mars kommer årskurs 9 ha undervisning på plats i skolan på heltid medan årskurs 7 och 8 kommer varva veckovis undervisning på plats med distansundervisning.

Elever i behov av särskilt stöd och grundsärskoleelever kommer endast ha undervisning på plats. Undervisningen av elever i årskurs 6 på högstadieskolorna kommer inte beröras och skolmåltider kommer erbjudas enligt schema för alla elever.

Fritidsgårdarna kommer hålla öppet för högstadieelever men bara för en skola åt gången och max 20 elever i taget. Schema finns på www.karlskoga.se/fritidsgardarlänk till annan webbplats

Åtgärden gäller tillsvidare och uppföljning sker under vecka 14 och nytt beslut om fortsatt undervisningsform fattas senast 8 april.