Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Vattenanalyser ger fler svar på narkotikaanvändandet

Inför sommaren 2020 påbörjade Karlskoga och Degerfors ett utvecklingsarbete som innebär en utökning av narkotikakartläggning. Det sker via en metod där analyser görs på orenat avloppsvatten.

För att få en uppfattning om vilka narkotikaklassade preparat och hur stora mängder som används av människor i Karlskoga och Degerfors kommuner genomförs vattenanalyserna under ett pilotår med start juni 2020. När en person använder narkotika så passerar det genom kroppen och hamnar i avloppsvattnet efter toalettbesök. Det är första gången som kommunerna använder den här analysmetoden för att granska narkotika, men metoden är internationellt accepterad och har använts systematiskt på flera håll i landet.

Strategiskt drogförebyggande arbete

Kunskap om förekomsten av narkotika är en förutsättning för att bedriva ett effektivt förebyggande arbete. Analysresultaten från avloppsvattnet tillsammans med resultat från drogvaneundersökningar, samt annan statistik och kunskap fungerar som underlag för det fortsatta strategiska drogförebyggande arbetet i kommunerna.

Metoden testas under ett år där vatten samlas in vid fem utvalda tillfällen. Därefter analyseras vattnet genom att beräkna koncentrationen av metaboliter av preparaten Amfetamin, Metamfetamin, MDMA, Cannabis, Kokain och Tramadol. Framåt sommaren 2021 kommer samtliga prover under första året vara analyserade.

Resultatet kommer att jämföras med några andra kommuner av likvärdig storlek. Som en del i utvecklingsarbetet kommer även resultatet att analyseras utifrån andelen illegal respektive medicinsk användning för Tramadol och Amfetamin. Provsvaren ger information om omfattningen av invånarnas användning av olika typer av narkotika och om vilka preparat som används. Proven ger såklart inte hela sanningen men en hint om hur läget ser ut. Utvecklingsarbetet drivs av Västra länsdelen mot droger i samverkan med reningsverken i Karlskoga och Degerfors.