Stäng
Logga för Karlskoga kommun

 Distansundervisning för årskurs 7–9

På måndag vecka 9 kommer högstadieskolorna i Karlskoga kommun gå över på distansundervisning. Distansundervisningen kommer gälla under vecka 9 och senast 4 mars kommer nytt beslut tas.

Elever i grundsärskolan och elever i behov av särskilt stöd är undantagna och kommer få undervisning som vanligt. Undervisningen av elever i årskurs 6 på högstadieskolorna kommer inte beröras och skolmåltider kommer erbjudas enligt schema. Eleverna kommer få mer detaljerad information om hur distansundervisningen ska ske av sina respektive skolor.

För att minimera risken för smitta för både elever och personal när de befinner sig i skolans lokaler kommer man under vecka 9 se över vilka ytterligare åtgärder och insatser som kan behövas utifrån regeringens hårdare restriktioner. Detta är också skälet till distansundervisningen.

Gymnasieskolan fortsätter enligt den planering som finns. Det innebär en blandning av när- och distansundervisning för gymnasiets del.

Fritidsgårdarna har endast öppet via distans under vecka 9. Även här kommer man se över vilka ytterligare åtgärder som kan behövas.