Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Kameraövervakning för en tryggare miljö

Bregårdsskolan kommer från och med vecka 9 ha kameraövervakning i sina korridorer. Detta för att skapa en tryggare skolmiljö för både elever och personal.

Med kameraövervakningen som stöd kommer skolan ha möjlighet att snabbare kunna ingripa mot kränkningar och stödja utredningar av dessa. Kamerorna kommer också kunna förebygga, motverka och avslöja brottslighet.

Ansvarig för kameraövervakningen är Karlskoga kommun. Bildmaterialet kommer att sparas som huvudregel i fyra dagar men kan sparas en under en längre period om det behövs. Bildmaterialet hanteras med sekretess men skolan kan lämna ut material till polisen om det finns misstanke om brott. På de områden som övervakas sitter informationsskyltar som talar om att området är kameraövervakat.