Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Bra belysning gör Karlskoga till en tryggare plats

Konsthallen i Karlskoga har försetts med fasadbelysning - en åtgärd för att öka tryggheten i centrum.

För att Karlskoga ska kunna vara attraktivt, tryggt och säkert för alla har det sedan några år tillbaka genomförts ett antal trygghetsvandringar i Purple flag-området som är ett avgränsat område i centrum.

De som deltagit i vandringarna är representanter från handeln, polisen, tjänstemän och politiker från kommunen och de kommunala bolagen samt organisationer och privatpersoner i Karlskoga.

Resultatet är en lång rad åtgärder som har ökat tryggheten i centrum, bland annat att dålig belysning har åtgärdats. Konsthallen har försetts med fasadbelysning och gångstigen i slänten vid Tingshusparken har fått ny belysning för att det ska bli ljusare, mer trivsamt och kännas tryggare. Det har även fällts stora träd och röjts buskage så att det blir en mer öppen och ljus miljö. Tunnlarna under E18 och järnvägen är målade i en ljus färg och ny belysning har satts upp. Från Kyrkbacken till Bregårdsskolan har tunneln inte målats men fått ny bra belysning.

Vi behöver fortsätta att jobba vidare med att förbättra belysningen i Karlskoga. En plats som fortfarande känns mörk och behöver lysas upp är parken utanför Red Brick. Ett sätt kan vara att belysa de stora träden samt konstverket som finns där. Ett plus är att det även syns från E18 och vi vill att genomfarten blir en positiv upplevelse. Att göra fasadbelysningar, likt Kulturskolan, är också en möjlighet man kan jobba vidare med tillsammans med fastighetsägarna, säger Ewa Thunberg, som är Purple flag-koordinator och turismstrateg inom näringsliv och tillväxt.

Mer information

Purple Flag är ett certifikat som handlar om att skapa en trygg och samtidigt levande stad även efter klockan 17. Den lila flaggan blir därmed symbolen för en trygg, säker, jämställd och attraktiv stad som håller en hög och trygg kvalitet med ett varierat kvällsutbud för alla. Karlskoga kommun är sedan hösten 2017 Purple flag-certifierade och arbetet pågår att förnya certifieringen under 2021.