Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Toppresultat för vård- och omsorg

Kvaliteten i kommunens vård- och omsorgsboenden får goda resultat i en kvalitetsundersökning som presenterades för socialnämnden i veckan. Trots stora påfrestningar under pandemin uppfylls alla kvalitetsmål som ingår i undersökningen.

Fantastiskt roligt och ett bevis på att alla arbetat målmedvetet med våra vårdtagares bästa för ögonen, säger Margareta Karlsson (M), socialnämndens ordförande i Karlskoga kommun.

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK är en mätning som kommunerna gör själva och som samordnas av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Fem kvalitetsapsekter mäts årligen på kommunernas särskilda boenden, i Karlskoga kallade vård- och omsorgsboenden. Det som ingår är om äldre erbjuds daglig utevistelse, om det finns möjlighet att välja alternativ maträtt, om det går att påverka utbudet av tv-kanaler och om det erbjuds organiserade, gemensamma aktiviteter veckans alla dagar. Karlskoga har legat högt redan tidigare men i år uppfylldes alltså alla delar och det trots pandemin.

Att vi har lyckats nå målen trots de tuffa omständigheterna med pandemin beror på flera saker. Speciellt vill jag ändå framhålla chefernas och medarbetarnas fenomenala samarbete, nytänkande och engagemang för att göra det allra bästa för alla utifrån vars och ens behov, säger Maria Malmsten, områdesansvarig för Karlskogas vård- och omsorgsboenden.

Många utomhusaktiviteter

Stor energi har lagts på att utveckla och anpassa aktiviteter utifrån rådande restriktioner. Bland annat har fler utomhusaktiviteter skapats. En särskild aktivitetssamordnare finns för alla vård- och omsorgsboenden och varje boende har lokala aktivitetsombud.

Samtliga vård- och omsorgboenden har trädgård och balkonger vilket har gjort det möjligt för alla att vara ute när de själva önskar. Anhöriga har kunnat komma på besök utomhus vid anpassade mötesplatser som funnits alltsedan i maj förra året. Speciella parcyklar har också gjort det möjligt att komma ut på cykelturer.

Cyklarna har varit mycket uppskattade och många har njutit av att få återuppleva känslan av att åka fram på cykel en fin sommardag, säger Maria Malmsten.

Fakta

I Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, ingår fem delnyckeltal:

  • Den äldre erbjuds daglig utevistelse.
  • Den äldre har möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål
  • Den äldre kan påverka tv-kanaler utöver basutbudet i gemensamhetslokal
  • Den äldre erbjuds minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen
  • Den äldre erbjuds minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar

Karlskoga kommun uppfyller alla kvalitetsaspekter.