Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Nu ökar vi tryggheten i hemvården

För att höja säkerheten och öka tryggheten för alla som har hemvård i Karlskoga inför kommunen nu ett digitalt låssystem. Det nya systemet innebär, bland annat, att personalen kommer att kunna vara på plats snabbare vid larm.

För den som larmar betyder det snabbare hjälp ef­tersom personalen kan spara tid när de inte behöver åka och hämta nyckel först. Det känns jättebra, vi får en ökad kvalitet och det blir tryggare för alla, säger Camilla Karlsson, projektledare, Karlskoga kommun.

Det digitala låsvredet monteras på insidan av dörren och syns inte utifrån. Personalen låser upp dörren via en app i sin mobilte­lefon istället för att använda nyckel. Systemet dokumenterar automatiskt vem som låser upp dörren och när. Tekniken är be­prövad och används redan idag av ett flertal andra kommuner.

Bokar tid för installation

– För den som har hemvård blir det ingen skillnad. Det nya låset påverkar inte det vanliga låset och man fortsät­ter att använda sin hemnyckel som vanligt, säger Camilla Karlsson.

Monteringen av det digitala låset bekostas av kommunen och kommer att ske i olika etapper under 2021. Det är låsanvarig personal från hemvården som bokar tid och tar in samtycke före montering och det är bara personalen från hemvården som kan låsa upp dörren med hjälp av sina mobiltelefoner.

– Vi hör alltid av oss och bokar en tid för installation. Efter installationen så kommer vi fortfarande att behöva ha en reservnyckel och den förvaras tryggt och säkert i ett nyckel­skåp hos oss, säger Camilla Karlsson.

Fakta om hemvården

I Karlskogas hemvård ingår:

  • Hemsjukvård som är vård som ges av kommunens sjuksköterska.
  • Hemtjänst som är omvårdnad som ges av kommunens omvårdnadspersonal, så som till exempel städ, dusch, larm, matlåda, stöd med hygien.