Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Lyckat projekt har lockat fler kvinnor till industrin

Projektet ”Fler kvinnor till industrin” avslutades nyligen. Av 200 deltagare på informationsträffar och studiebesök valde över 70 personer att söka industriutbildningen på Vuxnas lärande. På onsdag, den 3 februari, är kommunens projektkoordinator inbjuden att presentera resultatet på ”Forum jämställdhet”, Sveriges största jämställdhetskonferens.

Vi har lyckats med att få upp medvetenheten om att det går att jobba inom industrin och att det finns stora möjligheter till arbete här i Karlskoga. Det var många av våra deltagare, framför allt i gruppen utomeuropeiskt födda kvinnor, som tidigare inte riktigt förstod vad ett modernt jobb inom industrin innebar, berättar Per Wassgren, projektkoordinator på kompetensförsörjningsenheten, Karlskoga kommun.

Stort behov av arbetskraft

Projekt ”Fler kvinnor till industrin ” startade för att hjälpa till att länka samman industri, skola och potentiella industriarbetare. Sedan flera år hade industriföretagen i Karlskoga haft ett stort behov av arbetskraft samtidigt som kommunens vuxenutbildning, Vuxnas Lärande, hade vissa svårigheter att fylla platserna på sina industritekniska utbildningar.

Vi satsade på att få till en händelsekedja där man kan gå från att vara okunnig och ointresserad vad gäller industri, till att upptäcka att det här kan vara något för mig, jag kan gå utbildning och jag kan få jobb, säger Per Wassgren.

Till projektets inledande informationsträffar kom närmare 200 personer, varav en stor majoritet var kvinnor. Representanter för industri, skola, och arbetsmarknadsenhet fanns på plats och det fanns möjligheter att träffa studievägledare och göra anmälan direkt eller boka tid för möte. Studiebesöken inom industrin lockade omkring 100 deltagare varav 80 procent kvinnor, närmare hälften av dessa var utomeuropeiskt födda.

Gav snabbt resultat

De var alla vana att studera men hade inte en tanke på att industrin skulle kunna vara något för dem. Vi behövde visa vad en modern industri är, som till exempel Nobel Biocare. Många sa ”wow” när de kom dit, de hade sett något helt annat framför sig, säger Per Wassgren.

Satsningen gav snabbt resultat, redan till höstens antagning 2019 var utomeuropeiskt födda kvinnor den största gruppen på Vuxnas lärandes industritekniska utbildning.

– Det som varit lite tråkigt är att de som startade utbildningen under 2019 kommit ut på en avvaktande arbetsmarknad präglad av covid-19 så även om en del fått jobb så hoppas vi att ännu fler kommer att anställas när pandemin förhoppningsvis avklingar under året, avslutar Per Wassgren.

Fakta om projektet

Projekt ”Kvinnor i industrin” finansierades till lika delar av Karlskoga kommun och Region Örebro län. Kommunen samarbetade med Karlskoga Näringsliv & Turism, Arbetsförmedlingen och ideella föreningen VBIF (Industriell utveckling i Västra Bergslagen).

Projektets mål: Förbättrade möjligheter till kompetensförsörjning för de lokala industriföretagen, högre sysselsättningsgrad för utomeuropeiskt födda kvinnor och större andel kvinnor som jobbar inom industrin.