Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Grattis till alla goodiebag-vinnare!

I samband med lanseringen av nya karlskoga.se publicerades ett quiz där tio av personerna som svarade rätt på alla fyra frågor kunde vinna en varsin goodiebag.

Quizet innehöll fyra frågor där svaren gick att hitta på den nya sajten. Av cirka trettio svarande, var det elva personer som svarade rätt på alla frågorna. Efter lottning har tio personer valts ut och dessa kan hämta en goodiebag på kommunens Servicecenter. Vinnarna har meddelats via e-post.

Vinnare av goodiebag:
Anki Selberg
Nawal chabbouba
Anja Ek
Anders Asplund Berggren
Carin
Timmie Falk
Karolina Svanberg
Karolina Åkesson
Barbro Magnusson
Siv Johansson

 

Frågor och rätta svar - quiz

Nya karlskoga har en förbättrad digital tillgänglighet. Vad innebär digital tillgänglighet?

 • Alla som besöker en webbplats ska kunna använda den effektivt oavsett funktionshinder. (rätt)
 • Webbsidans information ska anpassas efter det besökarna letar efter.
 • Oavsett storlek på datorskärm eller mobilskärm ska webbsidan fungera effektivt.

Karlskogaförslag gör att våra förtroendevalda kan se vilka frågor som engagerar kommunmedborgarna gällande kommunens verksamhet. Det är också ett bra sätt att fånga upp goda idéer och förslag så att kommunens service kan bli bättre. Hur gammal måste du vara för att lämna ett Karlskogaförslag?

 • 18 år
 • 20 år
 • Ingen specifik ålder (rätt)

Om du på din tomt har träd eller buskar som hänger ut över gång- och cykelväg eller gata är det viktigt att de inte skymmer sikt eller trafikmärken. Vilken är den fria höjden som krävs ovanför gång- och cykelväg?

 • 3 m (rätt)
 • 3,5 m
 • 4 m

Möckelngymnasiet har både högskoleförberedande program, introduktionsprogram, gymnasiesärskola och yrkesprogram. Hur många yrkesprogram finns det på Möckelngymnasiet?

 • 8
 • 10 - rätt
 • 12