Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Kom igång med digitala tjänster som nyanländ

Är du nyanländ och behöver hjälp med digitala tjänster? Integrationsprojektet hubbar för digital kompetens kan hjälpa dig som nyanländ snabbare in i samhället.

Nu har projektet fått en egen sida på Länsstyrelsens webb. På sidan hittar du bland annat mer information om projektet och kontaktinformation till projektledarna. Hubben är nu också digital via Whatsapp.

Whatsapp nummer till projektledaren Anki Ferm: 079-067 83 51

Mer info om projektet

Projektet vänder sig till nyanlända som kan behöva stöd och utbildning inom digitala tjänster. Projektledare Anki Ferm kommer att finnas på plats på Kunskapens hus två dagar i veckan.

Projektets övergripande mål är att öka den digitala kompetensen hos länets nyanlända och skapa förutsättningar så att alla får lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att delta i samhället. Projektet är treårigt och ägs av Länsstyrelsen i Örebro län, det är medfinansierat av AMIF (EU:s Asyl, migrations och integrationsfond).