Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Ny servicebostad ger stöd och trygghet för unga

Nu öppnas en ny servicebostad för unga personer med funktionsnedsättning i Karlskoga. Det är sju lägenheter i en trappuppgång i Skranta som renoverats och står klara för inflyttning i mars. Rekrytering av stödassistenter och stödpedagoger till boendet pågår och det finns ett stort intresse.

Med det nya boendet uppfylls önskemålet om stöd, service och trygghet för unga personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Precis som i kommunens andra servicebostäder så kommer varje person att ha sin egen lägenhet. Skillnaden här är att det också finns personal tillgänglig dygnet runt.

Vi kommer ha nattpersonal på plats och en gemensamhetslägenhet där man kan umgås, träffa personal, se på TV eller laga gemensamma måltider om så önskas, berättar Tina Lindstedt, enhetschef på socialförvaltningen i Karlskoga kommun.

Första egna lägenheten

Alla lägenheter är bokade och inflyttning kommer att ske successivt under de närmaste månaderna. För många blir det den första egna lägenheten, andra har bott i lägenhet med boendestöd men upplevt att stödet inte varit tillräckligt.

– De yngre behöver ofta mer stöd och hjälp, så som påminnelser, myndighetskontakter, och hjälp att finna rutiner och strategier i vardagen. säger Tina Lindstedt.

Personalen på boendet kommer att bestå av stödassistenter och stödpedagoger. I båda rollerna är det pedagogiska arbetet viktigt. Det handlar om socialt och praktiskt stöd för att utvecklas och ge möjlighet till en ökad självständighet. Rekryteringen har gått över förväntan.

Det är ett eftertraktat jobb som är intressant och spännande. Vi har fått många ansökningar och det är roligt, säger Tina Lindstedt.

Fakta om bostad med särskild service

Personer med funktionsnedsättningar har möjlighet till stöd i form av bostad med särskild service enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

I Karlskoga kommun finns flera olika boenden.

Boendet ska vara utformat så att den som bor där ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet ska ges utifrån individens behov och det erbjuds närhet till personal dygnet runt, om behov finns. Behovet av ett boende med särskild service prövas alltid enligt gällande lagstiftning.