Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Karlskoga kommun har fått grönt ljus av Blåljuskollen

Karlskoga har nu, som den 18:e kommunen i landet, fått godkänt enligt Blåljuskollen. Godkännandet är en kvalitetssäkring som innebär att man bidrar till att blåljusaktörer har tillgång till så bra kartmaterial som möjligt när nöden kräver det.

För blåljusaktörer, så som polis, ambulans eller räddningstjänst, är kartan ett viktigt arbetsredskap. När de rycker ut är det viktigt att de har tillgång till korrekta kartor med uppdaterad information så att de snabbt hittar till rätt plats. Tillsammans har Lantmäteriet och Trafikverket tagit fram en checklista kallad Blåljuskollen, som visar på viktig geografisk data för blåljusaktörerna. Exempel på det kan vara adresser, byggnader, namn på platser och vägar.

Karlskoga kommun har nu fått godkänt i Blåljuskollen, vilket bland annat innebär att man har väl fungerande arbetssätt för att se till att kartinformationen är aktuell, fullständig och korrekt.

En viktig uppgift för oss som kommun är att tillhandahålla aktuell och uppdaterad kartinformation. Genom att vi nu ha fått godkänt i Blåljuskollen har vi också fått bekräftat att vi har rutiner och arbetssätt som fungerar bra för det, säger Nina Lübeck, lantmäterichef i Karlskoga.