Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Terminsstart i nyrenoverade klassrum

Ett av de nyrenoverade klassrummen på Aggerudsskolan.

Under hösten har en omfattande renovering påbörjats av Aggerudsskolans lokaler, bland annat för att de ska anpassas till en stärkt och utvecklande lärmiljö för skolans lärare och elever. Lagom till starten av vårterminen är den första delen av renoveringen klar och några av skolans elever flyttar nu in i nyrenoverade klassrum.

Inledningsvis är det längan, där mellanstadieeleverna har sina klassrum, som har renoverats. Bland annat har ytskikten fräschats upp, toaletterna har renoverats och ventilationen har bytts ut.

En uppfräschning av skolans alla lokaler, en ny och välfungerande ventilation, stimulerande färgval samt ett tillvaratagande av befintliga ytor för att skapa ytterligare lärmiljöer kommer att bidra till att öka skolans goda arbetsmiljö, både för elever och personal på skolan. Att få möjlighet att göra förändringar i lokalerna som gagnar dels studiero men även elevernas individuella behov av en god lärmiljö – kommer att stimulera till trygghet, trivsel och en ökad måluppfyllelse, säger Jenzine Fältskog, rektor vid Aggerudsskolan F-6.

Nya grupprum och samlingsrum

När vårterminen börjar fortsätter arbetet i andra delar av skolan, till att börja med den delen av skolan där förskoleklasserna och ettorna har sina klassrum. Även här ska framförallt ventilationen bytas ut, men även ytskikten i klassrum och korridorer ska fräschas upp och toaletter ska renoveras. Under tiden flyttas klasserna ut till de tillfälliga lokaler som står uppställda intill den ordinarie skolbyggnaden.

Under våren och sommaren fortsätter arbetet på övriga skolan, bland annat ska vi installera en hiss för att förbättra tillgängligheten. I huvudbyggnaden ska också planlösningen delvis ändras för att göra plats för nya grupprum och samlingsrum men också för nya toaletter, säger Malin Berglind som är projektledare på Karlskoga kommun.

Arbetet på Aggerudsskolan beräknas vara klart till skolstarten hösten 2021.