Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Vaccination mot covid-19 är i full gång

Denna vecka har vaccination mot covid-19 inletts på Karlskogas vård- och omsorgsboenden. Alla som bor på ett vård- och omsorgsboende erbjuds vaccinationen som ges i två omgångar. Det har gått över förväntan och redan nästa vecka beräknas alla boende ha fått sin första dos av vaccinet. I nästa steg erbjuds alla som har hemsjukvård vaccination.

Det är glädjande att vi fått vaccinet till Karlskogas vård- och omsorgsboenden och fantastiskt att det har gått så bra att komma igång med vaccineringen. Vi räknar med att kunna börja vaccinera alla som har hemsjukvård inom någon vecka, säger Eva Persson, kanslichef på socialförvaltningen, Karlskoga kommun.

Kommunen ansvarar för att vaccinera de som bor på särskilda boenden för äldre och särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning samt personer som är inskrivna i kommunal hemsjukvård. Samtidigt som man vaccinerar de som har hemsjukvård så kommer även vuxna sammanboende att erbjudas vaccinering.

Prioriterade grupper

Personer som har hemtjänst utan sjukvårdsinsatser är också en prioriterad grupp som kommer att få boka tid för vaccination på vaccinationscentral så snart de är igång.

Alla som har hemsjukvård och hemtjänst kommer att få ett brev med information så det vet hur vaccinationen kommer att gå till, säger Eva Persson.

Enligt Folkhälsomyndigheten är personal i kommunal vård- och omsorg en prioriterad grupp för vaccination men de behöver invänta starten av Region Örebro läns vaccinationsplatser innan de kan få vaccinering. I Karlskoga iordningställs vaccinationsplats i Transcoms före detta lokaler på Skrantahöjdsvägen.