Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Förändringar i undervisningen för årskurs 7–9

För att minska risken för smittspridning kommer högstadieskolorna i Karlskoga att genomföra vissa ändringar i den systematiska arbetsmiljön.

Skolledningen har i dialog med smittskydd gjort bedömningen att det inte finns behov av en generell rekommendation om distansundervisning i nuläget.

Samtliga punkter gäller för elever i årskurs 7–9 om inte annat anges:

  • Idrott ska bedrivas utomhus fram till och med 24 januari. Simundervisningen kan fortsätta som planerat.
  • Moderna språk – elever från olika klasser ska inte blandas. Undervisning kommer ske klassvis med en undervisande språklärare på plats i klassrummet som stöd.
  • Moderna språk årskurs 6 – distansundervisning kommer ske av språklärare från högstadiet. Eleverna stannar kvar på sina respektive skolor.
  • Hemkunskapsundervisning för årskurs 6 – undervisning på högstadieskola fortsatt möjligt om eleverna undviker att träffa elever på den besökande skolan.
  • Elevlunch – undervisande lärare direkt före lunchrast följer klassen till matsalen och äter med klassen och ser till att avstånd hålls.
  • Klassrummen torkas av efter varje genomförd lektion. Dörrhandtag, bänkar, stolsryggar.
  • Klassrummen ventileras efter varje genomförd lektion.

Dessutom kommer åtgärder vidtas för lärarnas arbetsmiljö men som inte direkt berör eleverna. Ändringarna gäller till och med 24 januari.