Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Dags att ansöka om skolskjuts

Om du vill att ditt barn ska ha skolskjuts nästa läsår 2021/2022 behöver du ansöka om det senast 29 januari 2021. Detta för att ditt barn ska få skolskjuts vid skolstarten augusti 2021.

Du ansöker om skolskjuts via kommunens e-tjänst som du hittar på Karlskoga.se/skolskjuts.

OBS! Bläddra i rullisten för att välja läsår.

Ansökan om skolskjuts ska göras inför varje nytt läsår oavsett om ditt barn har haft skolskjuts året innan. Detta gäller alla former av skolskjuts (busskort, skolbuss och taxi). Vid växelvist boende skickas en gemensam ansökan.

Om barnet får ändrade omständigheter ska en ny ansökan skickas in.

Friskola

Går ditt barn i friskola ska du kontakta friskolan om ditt barn har behov av skolskjuts.

Grundsärskola

Ansökan om skolskjuts för elever som går i, eller kommer att börja i grundsärskolan, sker på samma sätt som för elever i grundskolan. Du ansöker via e-tjänsten för ansökan om skolskjuts.

Mer information och ansökan

Ansökanlänk till annan webbplats

Behöver du hjälp med ansökan?
Kontakta kommunens servicecenter

E-post: kommun@karlskoga.se
Telefon: 0586-610 00
Besöksadress: Katrinedalsgatan 4, Kommunstyrelsens hus