Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Nätpolarna –ett bättre Karlskoga för alla

Nu startar Karlskoga kommun det treåriga projekt kring Nätpolarna som ska bygga ett strukturerat, nyskapande och förebyggande arbete mot näthat. Målet är att skapa Sveriges tryggaste nätkommun för barn, unga och övriga invånare.

– Vi vill att Karlskoga ska vara en trygg kommun för alla att växa upp och leva i och arbetet för att bibehålla den ambitionen kräver nya arbetssätt i en tid där så mycket av vår vardag och vårt umgänge och relationer flyttats över på nätet, säger kommunstyrelsens ordförande Tony Ring.

Näthat och negativa konsekvenser av sociala medier är ett snabbt växande problem som berör alla. Nu vill Karlskoga kommun ta ett krafttag på området genom ett treårigt projekt, Nätpolarna, och tillsammans med stiftelsen Let´s Make Love Great Again genomföra landets största konkreta insats för att bygga ett mer inkluderande samhällsklimat och motverka näthat, mobbning, psykisk ohälsa och utanförskap via nätet.

– Internet och sociala medier ger fantastiska möjligheter för oss men samtidigt avigsidor som vi måste hantera för att ha ett inkluderande samhälle. Även i Karlskoga har vi sett negativa effekter kring näthat och mobbning och framförallt hur upprörda och aggressiva diskussioner på nätet tagits vidare ut på skolor och arbetsplatser, i umgänge och på stan, säger Tony Ring.

Nätpolarna, som ska vara igång under första delen av 2021, kommer att arbeta både med att nätvandra för att följa bråk och strömningar, arbeta förebyggande i samarbete med hela samhället, genomföra temaveckor och utbildningar, vara aktiva på sociala medier och med hjälp av en bred panel av samarbetspartners skapa strukturer och format för arbetet mot näthat och för positiva umgängesformat på internet.

– För oss är det här ett centralt område som vi arbetat intensivt med under några år, säger Niclas Lagerstam, intitiativtagare till Let´s Make Love Great Again som skapat konceptet Nätpolarna.
– Det känns oerhört positivt att Karlskoga kommun nu genomför en satsning av det här slaget och samtidigt skapar förutsättningar för att hitta arbetssätt och strukturer som hela Sverige får nytta av.

I projektet finns fler partners när Karlskoga kommun också kring Nätpolarna inkluderar ett samarbete med såväl Oru Innovation vid Örebro universitet, som arbetar med att utveckla projekt och innovationer från forskare och studenter vid universitetet men även med att bidra till utveckling av projekt till hela samhällets nytta.

Henrik Andershed är professor i psykologi och kriminologi vid Örebro universitet (se presentation nedan). Henrik Andershed med medarbetare kommer att ingå i den innovativa processen när Nätpolarna utvecklas.
– Vi vill gärna arbeta nära den här typen av projekt och följa utvecklingen och även kunna bidra med den akademiska kunskap och kompetens på området som finns vid Örebro universitet, säger Henrik Andershed.

Nätpolarna Karlskoga

Nätpolarna Karlskoga är ett treårigt projekt med ambitionen att arbeta intensivt mot näthat och utanförskap – för ett mer positivt och inkluderande klimat mellan människor och skapa en bättre tillvaro för dem som växer upp – men även att göra Karlskoga till en nationell förebild och skapa strukturer och arbetsformer för hur man arbetar mot näthat och utanförskap och använder internets egen teknik och strukturer för att kraftsamla för något positivt.

Personellt bygger Nätpolarna på tre medarbetare på heltid med uppgifter att nätvandra, informera skolor och partners, utbilda och vara koordinator mot social- och skolförvaltningen liksom mot folkhälsan, polis och samarbetspartners inom Örebro universitet.

Arbetsmetoder är även föreläsningar, filmer, böcker, workshops och temaveckor för skolorna i Karlskoga. Allt arbete ska dokumenteras och struktureras för att kunna skapa modeller applicerbara på arbetet mot näthat och utanförskap i alla svenska kommuner.
En interaktiv app skapas som en applicerbara metod i arbetet för projektets syften.