Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Många synpunkter om Värmlandsvägen

Under hösten har Karlskoga kommun samlat in synpunkter om Värmlandsvägen, sträckan mellan Nya Folkets Hus och Karlskoga Busstation. Detta med anledning av att området, som är en viktig entré till Karlskoga Centrum, behöver utvecklas i framtiden. I området finns flertalet restauranger och butiker men även många bostäder.

Vi ser att området behöver utvecklas i framtiden för att erbjuda medborgare och aktörer en attraktiv och levande livsmiljö, som också är trafiksäker, tillgänglig och snygg, säger projektledare Lotta Björkman på Karlskoga kommun

Samlat in synpunkter

Synpunkter och idéer kring området har kommit in till kommunen, dels via en Kick off den 14 oktober, men också via digitala formulär på webben. Synpunkterna gäller många olika områden. Sammanfattningsvis ser deltagarna att området har stor utvecklingspotential, och att man både skulle kunna snygga till med mer genomtänkta planteringar av träd och blommor. Flera lyfter att de vill ha minskad biltrafik/hastigheter och större plats för uteserveringar. Busstationen är det många som har synpunkter på, man vill att den ska bli snyggare och renare och bättre skyltning är synpunkter som har lyfts. En del tycker till och med att den ska rivas och byggas om. Alla synpunkter finns sammaställda på kommunens webbplats.

Vi har i målgruppsanalysen sett att vi inte fått så mycket synpunkter från just restauranger och andra verksamheter i området, vi kommer därför göra ytterligare insatser för att komplettera med mer synpunkter från dessa, berättar Lotta Björkman.

Påbörjade åtgärder och fortsatt arbete

Den fortsatta insamlingen av synpunkter kommer genomföras under januari 2021. Därefter kommer arbetet med att ta hand om synpunkterna och skapa ett eller flera förslag på hur området kan utvecklas utifrån inkomna synpunkter att fortsätta under första delen av 2021.

Man har redan nu börjat genomföra vissa åtgärder, exempelvis har man satt upp två bänkar ungefär mitt på sträckan då man noterat att människor satt på marken och åt glass i brist på andra sittplatser. Dessutom har vi startat upp ett projekt redan nu för att rusta upp busstationen. Målet är att fräscha upp och öppna upp busstationen så den blir mer inbjudande för resenärer vilket också ger bättre förutsättningar för att få in ett café och kanske någon butik i byggnaden.

Det kommer verkligen göra busstationen trevligare och förbättra förutsättningarna för att den blir den optimala mötesplats som en busstation egentligen är, avslutar Lotta Björkman.