Stäng
Logga för Karlskoga kommun

Trygghetsvandringen i Sandviken gav många synpunkter

Några av deltagarna på trygghetsvandringen i Sandviken.

I början på november genomförde representanter från Karlskoga kommun tillsammans med Karlskoga energi och miljö, Karlskogahem och polisen en trygghetsvandring i området kring Sandviken centrum. Även några boende från området hängde med trots vädret, som egentligen var optimalt ur denna synvinkel, då det var regnigt, blåsigt och riktigt mörkt.

Som komplement till den arrangerade trygghetsvandringen så kunde den som ville, veckan före och veckan efter vandringen, även lämna in synpunkter via ett digitalt system. På kommunens hemsida kunde man i sin smartphone eller dator klicka på en plats i kartan och beskriva sin synpunkt. Och via detta system ser vi att nått fler boende och verksamma i området. Även sandviksskolans elever inkom med en sammanställning om var de känner sig otrygga i närområdet kring skolan.

Mörkt - en vanlig synpunkt

Totalt har drygt 80 synpunkter inkommit, Många berör tunnlarna under E18 och Österleden, då man anser de mörka och otrygga. Även skolgårdarna och gång och cykelvägarna till och från skolan och på och omkring återvinningsstationen på Sandviksvägen är särskilt utpekade.

Mer, eller bättre, belysning är något som många identifierat som en viktig åtgärd på flera av dessa platser. Andra åtgärder för att tryggheten på utsatta ställen är att röjning av buskage och trädkronor som döljer belysning eller är placerade så att det hindrar genomsynen av platsen. Även bättre beläggning och trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring övergångar har lyfts upp.

Vi har nu gått igenom och fördelat ansvaret för åtgärd för alla synpunkter vi har fått in. En del har vi redan hunnit åtgärda men mycket kommer ske de närmsta månaderna. Vi har också några åtgärder där större utredning krävs liksom mer kostsamma åtgärder som kommer ta lite längre tid att få klara. säger Lotta Björkman utredare och samordnare för trygghetsvandringen.