Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Särskild utbildning för vuxna - särvux

Du som bor i Sverige och har en utvecklingsstörning eller hjärnskada får studera inom särskild utbildning för vuxna från och med det andra kalenderhalvåret då du fyller 20 år. Du ska sakna sådana kunskaper som utbildningen avser att ge och ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. Utbildningen är förlagd till Möckelngymnasiet i Karlskoga. Flera ämnen kan också samläsas med gymnasiesärskolan.

Mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att du ska stimuleras i ditt lärande. Du ska ges möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens i syfte att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja din personliga utveckling.

Vi utgår alltid efter dina enskilda behov och förutsättningar. På särskild utbildning för vuxna har du aldrig enskild undervisning. Du läser alltid tillsammans med andra klasskamrater. Vi tror att lärande sker genom socialt samspel med andra och för oss är integration och samarbete grundläggande.

Fyra olika nivåer

Särskild utbildning för vuxna i Karlskoga och Degerfors erbjuds på fyra olika nivåer. Det är du och din lärare som tillsammans bestämmer vilken nivå som passar dig bäst.

  • Grundläggande nivå motsvarande grundsärskolan.
  • Grundläggande nivå motsvarande träningsskolan på grundsärskolan.
  • Gymnasial nivå motsvarande gymnasiesärskolans nationella program.
  • Gymnasial nivå motsvarande gymnasiesärskolans individuella program.

Ekonomi

Det kostar inget att studera på särskild utbildning för vuxna. Skolan håller med allt läromedel. Du som elev kan söka bidrag för vissa studier hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Bidraget kan sökas av dig som har en funktionsnedsättning och av dina anhöriga. Du kan få hjälp av skolan att söka bidrag.

Uppdaterad 2018-12-20