Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Studiemedel

Studier i SFI (Svenska för invandrare) är inte studiemedelsberättigade från CSN.

Alla övriga studier för vuxna, är gratis från 1 juli det år man fyller 20 år, och som bedrivs i kommunal eller statlig regi eller av folkhögskola, är studiemedelsberättigade med bidrag och lån från CSN.

Läs mer om studiemedel på csn.selänk till annan webbplats

Utbildningskontrakt, UBK

Ett utbildningskontrakt innebär att den sökande kan få det sk 'Högre bidraget' från CSN och är en överenskommelse mellan en ungdom i åldern 20-24 år, Arbetsförmedlingen och hemkommunen och kan aktualiseras av respektive handläggare på Arbetsförmedlingen.

Kontraktet gäller för den tid den sökande ska läsa in gymnasiet på kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola och kan omfatta både grundskole- och gymnasiestudier men upphör när den sökande fyller 25 år.

Läs mer om det högre bidraget - Csn.selänk till annan webbplats

Studiestartsstöd från CSN

De blivande studerande som tillhör åldergruppen 25-56 år, har kort utbildningsbakgrund, varit inskriven hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande på heltid de senaste sex månaderna, inte har haft ersättning från CSN de senaste tre åren och ytterligare ett antal villkor kan vara aktuella för sk Studiestartsstöd.

Studiestartstödet är tänkt att fungera som ett startbidrag under de första 50 studieveckorna.

Ersättningen består enbart av en högre bidragsdel och går ej att kombinera med lån.

Läs mer om studiestartsstöd på Csn.selänk till annan webbplats

Kontakt vid Individuell studieplan

Ett inledande vägledningssamtal ska bokas med Studie- och yrkesvägledare Mikael Sohl på Vuxenutbildningen, då en individuell studieplan ska planeras.

Mikael Sohl
E-post: mikael.sohl@karlskoga.se

Uppdaterad 2018-12-19