Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Prövningsbild

Prövning

Att göra en prövning innebär att du utan att vara inskriven i kursen prövar dina kunskaper mot Skolverkets mål och kunskapskrav för den aktuella kursen. En genomförd prövning resulterar i ett betyg (F, E, D, C, B eller A).

Olika kurser kräver olika slags och olika antal examinationer. Ett vanligt missförstånd är att man vid en prövning endast genomgår ett enda prov. Så är inte fallet då det oftast är omöjligt att testa innehållet i en hel kurs på ett enda sätt och vid ett ensamt tillfälle. (Se Skolverket för detaljerad beskrivning av innehåll och kunskapskrav för aktuell kurs.)

Anmälan för prövning inom SFI:

  • vecka 9, (sista ansökningsdag 9/1)
  • vecka 21, (sista ansökningsdag 15/3)
  • vecka 45, (sista ansökningsdag 6/9)

Anmälan för prövning inom grund och gymnasiala kurser:

  • vecka 23-24, (sista ansökningsdag 12/4)
  • vecka 40, Språk grund och gymnasiala (sista ansökningsdag 9/8)
  • vecka 42, Ma, No och So (sista ansökningsdag 23/8)

Avgift

För att vi ska kunna börja prövningsprocessen är det viktigt att du har betalt prövningsavgiften, 500 kr per kurs, annars makuleras din ansökan. Om du har ett IG/F betyg i kursen sedan tidigare kostar det inget.

Betalningen ska vara oss tillhanda inom 14 dagar från sista anmälningsdatumet, annars makuleras din ansökan.

Du kallas till en informationsträff med den lärare som är ansvarig för kursen. Du får då ytterligare information om när och hur prövningen i den aktuella kursen kommer att gå till. Vid denna första träff ska du legitimera dig med godkänd id-handling. Om du inte kommer på introduktionen utgår vi från att du avbrutit prövningen och därmed avsäger dig din plats. Prövningsavgiften kommer inte att återbetalas.

Uppdaterad 2019-01-14