Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Antagningsregler

Antagningsregler till den kommunala vuxenutbildningen

Behörighets- och antagningsregler vuxenutbildning.

Rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå regleras i Skollagen 2010:800 20
kap 11§.

En vuxen har rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå från och med andra kalenderhalvåret det år då han eller hon fyller 20 år, om han eller hon

  1. är bosatt i landet,
  2. saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan, och
  3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Det är den sökande som ansvarar för att uppgifter i ansökan och inlämnade handlingar är korrekt.

Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå regleras i Skollagen 2010:800
20 kap 20§.

En vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år och han eller hon

  1. Är bosatt i landet och folkbokförd i Karlskoga eller Degerfors kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med din hemkommun och söker utbildningen i Karlskoga genom din hemkommun.
  2. Saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge.
  3. Har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Behörig är också den som är yngre än 20 år som har slutfört utbildning på ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor enligt punkt 1, 2 och 3. Med slutfört avses slutbetyg, gymnasieexamen eller studiebevis.

Om du har en gymnasieexamen från ett yrkesförberedande program men inte uppnått grundläggande behörighet till högskolestudier har du rätt att läsa dessa kurser för att uppnå sådan behörighet

Antagning

Behörighet och antagning till utbildningen grundas på den information och de handlingar som lämnar i samband med ansökan. Information och handlingar som lämnas efter sista ansökningsdatum tas inte med i behörighets och antagningsbeslut.

Det är den sökande som ansvarar för att uppgifter i ansökan och inlämnade handlingar är korrekt.

Antagen till utbildningen är den som uppfyller behörighetsvillkoren enligt ovan. Om det skulle vara fler behöriga som sökt utbildningen än vad det finns utbildningsplatser görs ett urval. Urvalet regleras i Förordning om vuxenutbildning (2011:1108). Ett beslut om att inte antas till utbildningen kan inte överklagas.

Uppdaterad 2019-09-04