Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Starta fristående verksamhet

Om du har planer på att starta en fristående förskola eller annan pedagogisk omsorg måste du ansöka om tillstånd hos kommunen. Det gäller även för fritidshem som inte ligger i anslutning till en skola

För att starta en friskola eller fritidshem i anslutning till en skola ansöker du hos Skolinspektionenlänk till annan webbplats.

I Karlskoga kommun är det Skolförvaltningen som handlägger ansökan om att starta fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Vid handläggning av ärendet utreds huruvida ansökan uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som styrdokumenten ställer på verksamheten.

I denna process kan även inhämtning av referenser ske från exempelvis andra kommuner om den sökande bedriver eller har bedrivit liknande verksamhet i annan kommun. Om ansökan inte är fullständig och det saknas uppgifter eller bilagor som efterfrågas i ansökan finns det möjlighet att komplettera.

I prövningen ingår ett möte med den sökande i de lokaler där verksamheten är tänkt att bedrivas. Detta sker i slutet av handläggningsprocessen när ansökan bedömts motsvara de krav som ställs i styrdokumenten.

När utredningen är klar tas ärendet upp i Barn- och utbildningsnämnden för fattande av beslut om bifall eller avslag.

För dig som vill bli huvudman

För att bli huvudman krävs följande:

Anmäl verksamheten till Bygg- och miljökontoret

Ansök om tillstånd för att bedriva fristående förskola/pedagogisk omsorg/fritidshemPDF

Registrera livsmedelsverksamhet till Bygg- och miljökontoret

Uppdaterad 2020-11-17