Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Samhällsviktig verksamhet - barnomsorg

Uppdaterad information tisdag 31 mars. Utifrån nya föreskrifter från MSB så behöver vi nu ändra hanteringen av insamling av vårdnadshavare som arbetar med samhällsviktig verksamhet. Du som redan skickat in behöver följa de nya instruktionerna.

För att förhindra smittspridning av Covid-19 kan förskolor, grundskolor och fritidshem komma att stängas. I dagsläget finns inga besked om eller när en stängning kan komma att ske men kommunen förbereder sig på olika sätt, om ett sådant beslut skulle komma.

Om det fattas beslut om att stänga förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet för barn behöver vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet, under vissa förutsättningar, erbjudas barnomsorg. Detta gör för att samhällets funktionalitet ska kunna upprätthållas.

Du som vårdnadshavare har möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Du meddelar din förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg muntligt men endast när det är beslutat att skolan, förskolan eller pedagogisk omsorg ska stängas.

MSB har tagit fram ett förtydligande vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. De vårdnadshavare som innefattas är vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheterna. Du som vårdnadshavare behöver föra en dialog med din verksamhet om du deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten vid en stängning.

Här kan du läsa föreskriftenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du har bara rätt till omsorg om du inte kan ordna omsorg för barnet på annat sätt. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet så ska det som utgångspunkt vara den andre som tar hand om barnet.

MSB har tagit fram en bild på hur processen ser ut vid insamling av samhällsviktig verksamhet.

Processen ser ut så här (bild)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det blir aktuellt med stängning

Om beslut fattas om stängning av förskolor och skolor, eller om vi behöver omorganisera på grund av personalbrist kommer du att få information via förskolornas och skolornas ordinarie kommunikationskanaler.

Läs mer på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2020-04-14