Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Praktiksamordning i Örebro län

Bakgrund

Praktikhantering i kommunernas regi visar idag på en ganska komplex situation, där ett flertal personer arbetar med praktikförmedling i parallella system med ytterst lite kännedom om varandras verksamheter. Dessutom råder det en konkurrenssituation mellan kommunens olika verksamheter om praktikplatser.

Det finns ett starkt behov av central samordning för att samordna och effektivisera anskaffning och förmedling av praktikplatser och andra arbetslivskontakter, och på sikt åstadkomma fler praktikplatser som fördelas bättre över året.

Mål

Vid utgången av halvåret 2018 har ett kommunövergripande praktikverktyg implementerats. Verktyget används av de tre ingående kommunerna, Degerfors, Karlskoga och Lindesberg, och dess arbetsliv.

Praktikplatsen.se

Systemet som ska användas är praktikplatsen.se som är ett verktyg för praktiksamordning för elever, studenter, utbildningsanordnare, skolpersonal, arbetssökande och arbetsplatser.

Text med praktikplatsen.se
Uppdaterad 2020-01-31

Samverkan sker med Lindesbergs kommun och Degerfors kommun

Lindesbergs kommun
Logotyp Degerfors kommun

Projektet medfinansieras av Region Örebro län

Logo Region Örebro län
Följ oss på Facebook.