Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kvalitet och utveckling

Gymnasienämndens systematiska kvalitetsarbete omfattar både statlig och kommunal styrning. Skollag och förordning anger uppdraget där elevernas måluppfyllelse är överordnat. Kommunfullmäktige och gymnasienämnd formulerar mål för det kommunala uppdraget.

Kvalitetsarbetet konkretiseras i verksamhetsplaner för varje skolenhet med rektor som ansvarig. Verksamhetsplanerarna följs upp och analyseras i verksamhetsberättelser varje kalenderår. Samtliga arbetslag formulerar sina mål och aktiviteter i verksamhetsplaner inför varje läsår. Syftet med verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser är att synliggöra en arbetsprocess där erfarenheter tas tillvara och omprövas för ständiga förbättringar.

Som stöd i förbättringsarbetet genomförs brukarundersökningar och medarbetarundersökningar regelbundet och resultatet av dessa analyseras och omsätts till åtgärder i verksamhetsplanerna.

Externa och interna utvecklingsmedel ges som stöd till nytänkande med syfte att tillvarata elevernas egen drivkraft och öka deras inflytande över sitt eget lärande.

Synpunkter och klagomål hanteras utifrån fastställda riktlinjer för att säkerställa att ärendena utreds, dokumenteras och sammanställs till gymnasienämnden.

Uppdaterad 2019-05-10