Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Skolsköterska/skolläkare

Elevhälsans medicinska del består av skolsköterska och skolläkare. De omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess. Uppdraget är att bevara och förbättra elevens hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Skolläkarbesök bokas via skolsköterska.

Öppen mottagning

Vi har öppen mottagning och du behöver inte boka tid. Du är alltid välkommen men ring oss gärna innan om du vill vara säker på att vi är där och kan ta emot dig.

Hälsobesök

Alla elever i förskoleklass samt årskurs 4 och 7 erbjuds ett hälsobesök till skolsköterskan. Besöket innefattar en allmän hälsokontroll. Vid besöket berörs bland annat frågor om elevens skolsituation, kamratrelation, hälsoproblem, kost, sömn och fysisk aktivitet. Syftet med besöket är att lyfta elevens egna resurser och förmåga att ta ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande.

Vaccination

Vi följer det nationella vaccinationsprogrammet och erbjuder följande vaccinationer:

Årskurs 2 - mässling, påssjuka, röda hund

Flickor årskurs 6 - livmoderhalscancer

Årskurs 8 - stelkramp, difteri, kikhosta

Förebyggande arbete

Genom det riktade förebyggande arbetet som skolsköterskan utför främjas elevens skolprestation och goda levnadsvanor. Att tidigt upptäcka, förebygga och förhindra ett riskbeteende eller sjukdom ger eleven goda förutsättningar att klara sin utbildning.

Enklare sjukvårdsinsatser

Elever har möjlighet att söka skolsköterskan för enklare sjukvårdsinsatser och rådgivning.​

Uppdaterad 2018-11-15