Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kurator

På alla grundskolor i Karlskoga finns en kurator som arbetar med den sociala och psykosociala miljön på skolan. Kuratorn arbetar både med förebyggande verksamhet och med enskilda elever utifrån behov. Elever och föräldrar kan ta direkt kontakt med skolans kurator för att få råd och stöd.

Kurator arbetar med förebyggande insatser och sociala utredningar på individ- och gruppnivå. Stödsamtal ges till enskilda elever. En viktig del av kuratorns arbete är att arbeta med frågor som rör mobbning och kränkningar och samverkar med andra myndigheter såsom Socialtjänsten, Barn- och ungdomspsykiatrin och Polisen.

Kurator i skolan har tystnadsplikt gentemot övrig personal. Kurator har också, liksom alla som arbetar med barn och unga, en anmälningsskyldighet vid misstanke om att ett barn/ungdom far illa. Kuratorerna i Karlskoga kommuns grundskolor är utbildade socionomer och har kunskap om gällande lagstiftning.

Elever och vårdnadshavare kan kontakta kurator på respektive skola via telefon eller e-post.

Uppdaterad 2018-11-15