Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Logotyp G suite

G Suite för education

Verktyg som hela skolan kommer att använda tillsammans
Med stöd av tjänsterna i Googles verktyg G Suite kan lärare och elever samla allt som rör skolarbetet i säkert förvar på webben alltid åtkomligt oavsett när eller varifrån man vill komma åt det. Delade dokument och interaktiva webbplatser underlättar kommunikation och grupparbeten i skolan. Uppgifter, lärresurser, läxor, meddelanden och utskick kan samlas och distribueras via G Suite.

Varför G Suite? Vad ska vi använda G Suite till?

 • Nya samarbets- och kommunikationsmöjligheter bidrar till nya arbetssätt i skolan.
 • Vi  har tillgång till webbaserade tjänster som vi alltid kommer åt när vi har en internetuppkoppling, och som därmed också följer den snabba utvecklingen på webben.
 • På googledomänen delar vi, samarbetar och ger respons kring arbeten.
 • På googledomänen sparar och lagrar vi arbeten som vi kommer åt via internet och inloggningen till det egna googlekontot.
 • Alla elever och lärare vid Karlskoga kommuns grundskolor kan använda G Suite for Education där vi registrerat en egen googledomän utb.karlskoga.se för oss i Karlskoga. Domänen består av webbaserade tjänster för att skapa, dela, kommunicera och samarbeta.

De tjänster/appar som ingår i nuläget i vår G Suite for Education är:

 • Drive, Gmail (e-post), Google Classroom, kalender, kontakter, chatt, Hangout, sites (wiki/webbplatser) och grupper (diskussionsforum).
 • Utöver e-posten är dokumentdelen i Drive särskilt användbar i skolarbetet, framförallt genom möjlighet att dela arbetsuppgifter för att enkelt samarbeta.
 • När man laddat ner dessa appar på en iPad och loggar in i en av dem loggas man med automatik in i resten. Man kan även använda alla funktioner i G Suite på en dator eller smartphone, G Suite fungerar bäst i webbläsaren Chrome.

Skillnader mellan G Suite for education och privata googlekonton
Det finns flera viktiga skillnader mellan G Suite for education och privata googlekonton. De mest avgörande skillnaderna är listade nedan.

 • Avtalsvillkoren för G Suite är hårt reglerade och baserade på nationell och internationell lagstiftning, medan privata googlekonton bestäms helt av Google.
 • Avtalen för G Suite reglerar i detalj hur användaruppgifter och data ska hanteras av Googles underleverantörer och vid avtalets upphörande. Gällande privata googlekonton måste du själv radera data om du vill avsluta tjänsten och inget garanterar att data verkligen raderas.
 • I G Suite ägs all data av kunden (Karlskoga kommun) och får inte genomsökas eller användas till någonting av Google. Privata googlekonton genomsöks efter mönster och nyckelord som kan användas för riktad reklam. Skolornas konton har ingen reklam.
 • I G Suite har skolhuvudmannen (kommunen) fullständigt personuppgiftsansvar.

Vilka uppgifter registreras i vår Googledomän utb.karlskoga.se
För- och efternamn, användarnamn, klass, grupp, skola och e-postadress

Personal: förnamn.efternamn@utb.karlskoga.se
Elever: användarnamn@utb.karlskoga.se

Måste skolan ha medgivande från vårdnadshavare för att skapa konton i vår Googledomän?
Nej, enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) får icke-känsliga personuppgifter som namn, klass, grupp och skola behandlas av skolverksamheten för fullgörande av sina arbetsuppgifter utan individens eller vårdnadshavarens samtycke, bland annat för genomförande av pedagogiskt arbete, kommunikation och lagring av pedagogiskt material.

Avsluta konto
När en elev slutar eller flyttar från kommunen avslutas elevens konto i G Suite inom 14 dagar. Personuppgifter och skolarbeten sparas sedan i max 180 dagar innan det helt raderas. Om man som elev vill ha kvar sina skolarbeten måste man själv flytta över dessa till ett privat konto innan man slutar.

Sekretess
G Suite ska behandlas som om det vore ett offentligt rum, ett öppet klassrum. integritetskänslig, sekretessbelagd eller på annat vis känslig information ska inte laddas upp eller skapas i G Suite.

Som känsliga uppgifter räknas personuppgifter som avslöjar:

 • Ras eller etniskt ursprung
 • Politiska åsikter
 • Religiös eller filosofisk övertygelse
 • Medlemskap i fackförening
 • Uppgifter som rör hälsa eller sexualliv

Som integritetskänslig information räknas bland annat:

 • Personuppgifter som rör elevs personliga förhållanden, t.ex. uppgifter som rör elevens kunskapsmässiga eller sociala utveckling*
 • Beskrivningar om hemförhållanden
 • Beskrivningar om relationer mellan elever
 • Uppgifter som omfattas av sekretess

Observera att detta gäller uppgifter som beskriver en helhetsbild av elevens utveckling. Att i uppgifter som rör specifika kunskapsmål ge konkret återkoppling till eleven, gällande hur långt denne har kommit i förhållande till målen, räknas inte som integritetskänsligt, utan är precis det som G Suite ska användas till

Ansvarig för personuppgifter är Barn- och utbildningsnämnden, Karlskoga kommun, växel 0586-610 00.

Uppdaterad 2020-04-02