Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Särskilt stöd

Alla barn är olika och en del barn har behov av stöd eller anpassning för att kunna delta i förskoleverksamheten. Här finns några av de områden som barn kan behöva hjälp med.

Specialpedagoger

Specialpedagogen medverkar till utveckling av arbetet kring barn i behov av särskilt stöd, identifierar förbättringsområden på alla nivåer inom verksamheten och medverkar i förbättringsarbetet. Dessutom görs analyser av lärandemiljöer och pedagogisk kartläggning av barns situation i förskolan med syfte att främja deras utveckling.

Andra stödfunktioner

Gryningen är en verksamhet inom kommunens individ- och familjeomsorg som riktar sig till späd- och småbarnsfamiljer som  har svårigheter i samspelet mellan förälder och barn. Arbetet utgår ifrån vad du som förälder beskriver som svårt och vad du vill ha hjälp med.

Satelliten är en grupp inom kommunens individ- och familjeomsorg och arbetar med förebyggande socialt arbete för barn och ungdomar genom rådgivning. Kontakten är frivillig, kostnadsfri och du kan vara anonym. Du kan få telefonrådgivning eller beställa tid för besök.

Astma/allergier

Barn med astma/allergier erbjuds plats inom den ordinarie verksamheten. Vår personal är van att möta barn med astma/allergier och vid behov ges extra utbildning utifrån det enskilda barnets behov. Ange eventuella allergier i ansökan om barnomsorgsplats.

Specialkost

Om ditt barn har behov av specialkost behövs ett kostintyg från läkare eller dietist. Kostintyget lämnas på förskolan där ditt barn går men ange redan i ansökan om ditt barn har behov av specialkost.

Uppdaterad 2020-04-03