Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Plats i förskola och pedagogisk omsorg

Barnomsorg är ett samlingsnamn för förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) och är till för barn mellan 1 och 5 år.  Från och med hösten det år barnet fyller 3 erbjuds en avgiftsfri plats i förskolan om totalt 15 timmar per vecka - det kallas allmän förskola. Ditt barn får gå i allmän förskola även om du inte har behov av barnomsorg annars.

Förskola/pedagogisk omsorg erbjuds barn som har fyllt 1 år och är folkbokförda i Karlskoga kommun. Barnet får vara i förskola/pedagogisk omsorg under den tid du arbetar eller studerar och under eventuell restid. Är du arbetslös eller föräldraledig erbjuds 15 timmar i veckan.

Arbetsdagar då du har ett mycket begränsat behov av omsorg, exempelvis 1 timme, erbjuds möjlighet till placering om högst 3 timmar i samråd med personalen på förskolan/pedagogisk omsorg.

Plats kan också erbjudas utifrån barnets eget behov enligt skollagen 8 kap. 5§ och 7§. Beslut om plats tas då av förskolechef.

Kötid och placering

Vårt mål är att erbjuda en plats från det datum du som vårdnadshavare önskar. Om det är kö placeras barnen i turordning efter när anmälan kom in, dock tillgodoräknas max fyra månader. Garantitid på fyra månader kan inte ges till Humlans förskola.

Placering erbjuds så nära barnets hem som möjligt och vi strävar efter att erbjuda plats på önskad förskola/pedagogisk omsorg. Detta kan dock inte garanteras och beror på platstillgång och barngruppens sammansättning och storlek.

Placeringsrutiner

  1. I första hand ska huvudmannen (Karlskoga kommun) se till att barngruppen har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö (Kap 8 §8).
  2. I andra hand ska plats erbjudas vid en förskolenhet så nära barnets egna hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål. (Kap 8 §15)

Önskat placeringsdatum/garantidatum mellan vecka 25-32 skjuts fram till vecka 33 (efter sommaruppehållet) Inga nyplaceringar görs vecka 25-32.

Omplaceringar i augusti påbörjas vecka 32

Vårdnadshavare kan ange tre alternativ vid ansökan.

När vårdnadshavarna fått erbjudande om plats och vill skjuta på inskolningen så är det ok max 1 månad men ni betalar för platsen från och med det datum ni har tackat ja till. Påbörjas inte inskolningen inom den månaden avslutas placeringen och ni får ansöka om plats igen.

Omplacering

Om du vill flytta ditt barn till en annan omsorgsform eller annan enhet kan du göra en ny e-ansökan först efter att barnet har börjat på förskolan/ pedagogisk omsorg. I ansökan kan du välja tre alternativ. Barnet ställs i omplaceringskö och då gäller inte 4-månadersregeln.

Omplaceringsrutiner

Om ansökan gäller närliggande förskola beviljas omplacering endast i undantagsfall (om särskilda skäl föreligger). Beslut tas av förskolechef som gör en bedömning. Beviljas inte omplacering på grund av att det är till närliggande förskola kommer inte beslutet att ändras.

Beviljas inte omplacering på grund av barngruppens storlek och sammansättning behåller barnet sin plats i omplaceringskön utifall situationen på förskolan ändras eller tills du aktivt väljer att gå ur kön.

Har barnet redan omplacerats en gång och omplacering önskas igen, görs en individuell prövning av verksamhetschef förskola och beviljas endast i undantagsfall (om särskilda skäl föreligger).

Omplacering hanteras 3 gånger/år (inför augusti, inför januari och inför april).

Vid önskemål att byta från en fristående förskola gäller omplaceringsreglerna.

Önskas omplacering på grund av att oro finns utifrån ditt barns vistelse på förskolan förutsätts att dialog först har förts med personalen. Detta för att hitta lösningar så att du som vårdnadshavare kan känna dig trygg med verksamheten. Om du utifrån det inte är nöjd kontakta förskolechef.

Allmän förskola

Från och med hösten det år ditt barn fyller 3 erbjuds en avgiftsfri plats i förskolan på 15 timmar i veckan - det kallas allmän förskola. Allmän förskola gäller under perioden 15 september till 31 maj och gäller även barn vars vårdnadshavare inte har behov av barnomsorg i vanliga fall. Tid som erbjuds är 5 timmar per dag tisdag-torsdag inom ramen kl. 8.00-14.00. Inom den tidsramen får du välja en specifik tid, exempelvis 8.00-13.00, 8.30-13.30 eller 9.00-14.00.

Om ditt barn redan har en plats i förskolan och du har behov av barnomsorg mer än 15 timmar per vecka får du 35 % avdrag på din avgift under perioden 15 september till 31 maj. Övriga månader betalar du avgift enligt ordinarie taxa, det gäller även dig som till exempel är föräldraledig och väljer att inte säga upp ditt barns plats.

Information skickas med post under våren till alla vårdnadshavare som inte har barnomsorg sedan tidigare.

Olika form av placering

Allmän förskole-placering är på 15 timmar i veckan under perioden 15/9 till 31/5. Placeringen tar uppehåll 1/6 till 14/ 9 och då får inte ditt barn vara på förskolan. Placeringen är avgiftsfri.

Har du en plats på 15 timmar i veckan utifrån att du är föräldraledig/arbetslös har du också rätt till 15 avgiftsfria timmar i veckan men platsen tar inte uppehåll under sommaren och du betalar då avgift under perioden 1/6 till 14/9.

Om du som vårdnadshavare vill byta placering utifrån arbete/studier/föräldraledighet/arbetslöshet till allmän förskola ska du ansöka om det minst två månader innan. Om behov av plats uppstår igen innan perioden för allmän förskola startar 15 september så blir du efterdebiterad för sommarperioden.

Uppdaterad 2019-10-21
E-tjänster

Ansöka om plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshemöppnas i nytt fönster

Beräkna avgiftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Registrera schemalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(kräver e-legitimation)

Ändra inkomstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(kräver e-legitimation)

Svara på erbjudandelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(kräver e-legitimation)

Säga upp platslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(kräver e-legitimation)