Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Barn i skogen som räknar kottar

Pedagogisk omsorg ("dagmamma")

Med pedagogisk omsorg menas familjedaghem och flerfamiljssystem. Pedagogerna som arbetar i pedagogisk omsorg/familjedaghem kallas dagbarnvårdare.

I Karlskoga kommun finns 9 familjedaghem(från och med hösten 2020 kommer det finnas 5 familjedaghem, läs mer längre ned på sidan) för barn i åldern 1-5 och 7-10 år som drivs i kommunal regi och ett fristående familjedaghem för barn i åldern 1-12 år. Verksamheten i familjedaghem, eller pedagogisk omsorg som det heter i den nya skollagen, bedrivs till största delen i dagbarnvårdarens bostad.

Vardagspedagogik är ett nyckelord inom familjedaghem då naturliga tillfällen till aktiviteter och inlärning tas tillvara. Familjedaghemmen har liksom förskolan mål som utvärderas årligen. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Verksamheten styrs av skollagen och förskolans läroplan är vägledande.

Arbetslag

Varje dagbarnvårdare har i snitt 5 barn och de arbetar i arbetslag där 3-4 dagbarnvårdare ingår. De träffas i en gemensam grupplokal minst en dag per vecka. Gruppen träffas också utanför grupplokalen och har planerad verksamhet såsom utevistelse och gymnastik. Barnen får då tillfälle att lära känna de andra dagbarnvårdarna och möjlighet att vara i en större grupp med barn. För att inte dagbarnvårdarens arbetstid ska överskridas är barnen hos en av de andra dagbarnvårdarna i arbetslaget någon dag per vecka.

Stängda dagar

Pedagogisk omsorg är stängd under sommarveckorna 28-31 samt två dagar/termin för kompetensutveckling. Barn i behov av omsorg erbjuds då plats på en förskola som hålls öppet med vikarier.

Pedagogisk omsorg går ibland ihop med förskolorna under julledigheten och klämdagar för att pedagogerna ska kunna hålla nere sin arbetstid. Vid dessa tillfällen följer en pedagog från barnets ordinarie pedagogiska omsorg med till den aktuella förskolan.

Ansökan, avgifter och regler

Om du vill att ditt barn ska gå i pedagogisk omsorg registrerar du din ansökan i e-tjänstenöppnas i nytt fönster på samma sätt som till förskola. Här hittar du information om ansökan, avgifter och regler.

Vill du att ditt barn ska gå på Knattehuset, som är det fristående familjedaghemmet, så ansöker du direkt hos dem.

Förändringar hösten 2020

Ett beslut är taget i barn- och utbildningsnämnden att från och med hösten 2020 minska antal personal inom familjedaghem till 5 heltider med plats för ca 25 barn. Det kommer att finnas en gemensam lokal för verksamheten oberoende av hemmets placering. Skälet till förändringen är ett stadigt minskat intresse av pedagogisk omsorg från vårdnadshavare men främst svårigheter att rekrytera personal när dagbarnvårdare slutar sin anställning.

Detta innebär att lokalen på Skrantahöjdsvägen finns kvar med dagbarnvårdargrupp söder Junibacken. Dagbarnvårdargruppen öster Småtrollen kommer att läggas ned.

Uppdaterad 2020-02-14