Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Kvalitetsarbete

Inom förskolan bedrivs ett kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete. Målet är en bra och trygg verksamhet och att alla barn utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Kvalitetsanalyser

Vi analyserar regelbundet vårt arbete och resultat utifrån läroplansmålen. Utifrån det planerar vi vårt fortsatta utvecklingsarbete.


Enkäter

Vi genomför årligen flera enkäter med våra brukare, det vill säga barn och föräldrar. Resultatet ger oss viktig information om hur de upplever vår verksamhet utifrån flera olika perspektiv.

Handlingsplaner

Inom förskolan finns handlingsplaner inom olika områden som stöd för vårt arbete, till exempel verksamhetsplaner som görs varje år.

Synpunkter och klagomål

Vi gör vårt bästa för att verksamheten ska fungera bra. Tyvärr finns det ibland delar som inte fungerar tillfredsställande och då vill vi att du berättar det för oss. Dina synpunkter är värdefulla för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår verksamhet.

Så här lämnar du synpunkter


Kvalitetsåtagande

Kommunen har två kvalitetsåtaganden som berör förskolan:

Utevistelse i förskolan
(Barn- och utbildningsnämnden)

Öppettider i förskolan
(Barn- och utbildningsnämnden)


Uppdaterad 2018-12-21