Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

En förskola för alla

Vi vill skapa en förskola där varje barn utvecklas och utmanas utifrån just sina förutsättningar. Det gäller både högpresterande barn och de som behöver mer stöd. Därför ska vår verksamhet vara flexibel och dynamisk och anpassas efter  behoven. Genom att länka ihop förskola, förskoleklass, skola och fritidshem skapas en helhetssyn på barns lärande.

Det pågår ett omfattande samarbete mellan kommunens förskolor för att säkerställa en likvärdig verksamhet. Vi lär av varandras goda exempel, studerar vad som görs i andra kommuner och tar del av aktuell forskning. Verksamheten planeras utifrån en pedagogisk och organisatorisk bredd som varierar utifrån barnens behov.

Inom skolförvaltningen:

  • samverkar alla verksamheter
  • har vi en gemensam barnsyn och utgår från samma värdegrund
  • har vi tillit till barnens förmåga - alla barn vill och kan utvecklas

Förskolans uppdrag

Ett av förskolans viktigaste uppdrag är att kompensera för skillnader i barns bakgrund och uppväxtvillkor. Olikheter får inte utgöra ett hinder, utan är en tillgång som ska tas till vara. Vi vill stärka alla barns förmåga att utvecklas i ett livslångt lärande och ge dem de bästa förutsättningarna inför framtiden. Förskolan ska ge god omsorg och har samtidigt ett tydligt pedagogiskt uppdrag. 

Genom enkätundersökningar vet vi också att både barnen i våra förskolor och deras föräldrar trivs bra och är nöjda med vår verksamhet.

Uppdaterad 2018-12-21

Ur Karlskoga kommuns vision 2020

Förskola till högskola

År 2020 är Karlskoga känt för att vara en pedagogiskt och kunskapsmässigt banbrytande utbildningsort från förskola till högskola. Här ser man positivt på nya perspektiv och mångfald. /.../ Våra utbildningar ger unga och vuxna möjligheten att ta del av arbetsmarknadens alla möjligheter.