Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Område 3: Attityderna och tilliten till skola och utbildning

Område 3 utgår från ett kommunövergripande projekt kring attityder till utbildning
som startade 2017 som ett komplement till skolans egna satsningar. Skolan kan inte göra allt själv utan samhället runtomkring behöver vara med och bidra till ökade kunskapsresultat.

Lärare som skriver på tavlan

Målbild

År 2020 finns ett kvalitetsåtagande mellan skola och hem. Åtagandet handlar om vad skolan förväntar sig av föräldrarna, så som sömn, frukost, läxläsning och intresse för sitt barns skolgång samt vad föräldrarna kan förvänta sig av skolan, exempelvis när det gäller kommunikation med vårdnadshavare och verksamhetens kvalitet.

Politiska prioriteringar

  • Ett kvalitetsåtagande mellan skola och hem.
  • Diskussion och uppmärksamhet kring de attityder som finns om skola och utbildning och hur vi utifrån våra olika roller kan bidra till förbättring.
  • Dialog och arbete om fritidsgårdarnas utvidgade uppdrag och innehåll på
    strategisk presidienivå.
Uppdaterad 2017-08-23