Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Två barn med en ipad

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplanen är en politisk viljeyttring för arbetet med att förbättra verksamheten i Karlskogas förskolor, grundskolor och tillhörande verksamheter under åren 2017-2020.

Bakgrund

Redan år 2010 uttryckte Karlskoga kommunfullmäktige i sin vision för år 2020 att kommunen då skall vara känd ”för att vara en pedagogiskt och kunskapsmässigt banbrytande utbildningsort från förskola till högskola”. Karlskoga erbjuder redan ett rikt utbud av utbildningar med hög kvalitet, men skolresultaten är inte idag sådana att Karlskoga kan sägas vara en framstående utbildningsort. För att nå visionens mål behövs ett brett och kraftfullt förbättringsarbete under de närmaste åren.

För att lyckas krävs många olika insatser, att många hjälper till och att alla drar åt samma håll. Syftet med denna plan, som har ett brett politiskt stöd, är därför att peka ut en gemensam riktning för arbetet fram till år 2020. Den tar inte ställning till enskildheter, eftersom sådana beslut tas i särskild ordning, men är avsedd att vara en vägledning när sådana beslut ska fattas.

Skapa jämlika livschanser

Skolan ska vara kompensatorisk och likvärdig. Den ska skapa en ”jämlikhet i livschanser” genom att väga upp skillnader i barns bakgrund. Det innebär att alla barn och elever ska ha möjlighet att nå så långt som möjligt vilket kräver att skolan anpassar sitt arbetssätt utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Skolan ska också bedriva ett främjande och förebyggande arbete där rätt stöd sätts in i rätt tid.

Tre centrala kunskapsmål:

  1. Varje elev i årskurs 9 når minst betyget E i varje ämne
  2. Alla elever blir behöriga till minst ett yrkesförberedande gymnasieprogram
  3. Alla barn och elever når så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar (så höga meritvärden som möjligt)

För att nå de nationella målen krävs bland annat motiverade lärare med god kunskapsnivå, att eleverna får studiero, en god attityd till skola och utbildning samt ett kvalitetsarbete där verksamheten systematiskt och kontinuerligt följs upp och utvecklas.

Uppdaterad 2020-03-26