Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Konstverk av Altansukh Demberel hämtat från altansukhart.com

Konstverk av Altansukh Demberel hämtat från altansukhart.com

Tidigare konststipendiater

2018 Altansukh Demberel

Altansukh Demberels bildvärld är både klassisk och modern, spänner mellan Monet
och graffiti. Dessa organiska bilder har ett stänk av surrealism. Denna unga konstnär
laborerar med många olika trycktekniker i sina verk.

2017 Kersti Rågfeldt Strandberg

Kersti har en särskild förmåga att fånga färg och form i sina bilder så att de bildar blommande kompositioner. Tekniken, Collografi, som hon arbetar med i sina tryck, fordrar ett konstnärskap som kräver uthållighet och precission. Hennes bildvärld är unik och sprider glädje till betraktaren.

2016 Kristina Thun

"Kristina Thun är en konstnär med en egen spännande bildvärld som fångar vår nyfikenhet och ger oss mycket att utforska. Hon är redan välmeriterad och hennes konstnärskap besitter ett stort tekniskt kunnande. Kristina arbetar otraditionellt genom att kombinera traditionell grafisk teknik med flera fria uttryck med ett konsekvent utförande. På ett scenografiskt sätt komponerar hon bilderna, man sitter som på parkett och föreställningen tar sin början."

2013 Fredrik Lindqvist

”Fredrik Lindqvist gör stor grafik. Det monumentala formatet och det expressiva bildspråket är kännetecknande för hans arbeten. Ofta träsnitt, den äldsta av de grafiska metoderna. Med sina träsnitt, eller linoleumsnitt, tryckta på tyg, ibland på papper, visar Fredrik att hantverket i högsta grad lever. I sina bilder berättar Fredrik historier som är både enkla och mångtydiga. Här finns referenser till andra tider och andra kulturer, porträtt av kända och okända, ögonblicksbilder från idrottens manifestationer. Här finns en hel del humor, men också ett mycket stort allvar om den tid som är vår. Genom bildernas sammansatta innehåll och färgstarka energi ger Fredrik Lindqvist oss många läsmöjligheter. Vi betraktare får stort utrymme för egen fantasi och egna tolkningar.”

2011 John Rasimus

"I John Rasimus konstnärskap möts och förenas tradition och samtid på ett fascinerande sätt. Användandet av träsnittet, en grafisk teknik som hade sin första storhetsperiod redan under medeltiden, är central och förekommer i en majoritet av konstnärens verk.     Med friskhet och lagom dos respekt lyfter John Rasimus in en uråldrig teknik in i nya sammanhang. Trycken varieras i storlek och placeras på olika material. Ett arbetssätt som har klara kopplingar till dagens streetart-rörelse där användandet av schabloner och tryck är vanligt förekommande. Konstnärens bildvärld befolkas av gestalter skapade i ett manér som för tankarna till de figurer man kan hitta i en serie-strip men där finns också objekt, nästan illustrativt representerade, som konstnären har en relation till i sin vardag eller otämjda, abstrakta former som söker uppmärksamhet.    

2011 års stipendium tilldelas en konstnär som för samman dåtid och nutid i verk som utstrålar såväl skönhet som humor och svärta."

2009 Marie Palmgren

"2009 års mottagare av Karlskoga Nobel Konststipendium, Marie Palmgren, får det för sin förmåga att utveckla det grafiska mediet, samtidigt som hon genom sin tekniska skicklighet för traditionen både vidare och mot nya kvaliteter i uttryck och teknisk briljans. Hennes tillämpning och nyfikna utveckling av kartongtrycket är en kongenial kombination för att förmedla såväl måleriska kvaliteter, som en grafik som faktiskt bokstavligt rymmer ut i rummet. Hon slår en lekfull och dekorativ brygga mellan grafik och måleri. Hennes grafik är lätt igenkännlig i den känsliga och karaktärsfulla linjen. Hon visar samtidigt upp sin suveräna och konsekventa känsla för motiv, rytm, färgklanger och komposition. Något som över tid präglat hennes konstnärligt övertygande, inte minst grafiska, produktion."

 2007 Josefin Skön

"I vår tid ska alla le, med blanka felfria kinder och orörligt hår. Årets stipendiat utforskar den allvarsamma blicken. Från papprets yta synar de dig: kostymmannen, barnet, ängeln. Deras blickar möter dig som i en spegel. Närsynt sömmade streck växer till blommor. Med skenbart enkla grafiska metoder och sparsam kolorering utvinner Josefin Skön hudnära avtryck av vår samtid."

2006 Jordi Arkö

"Ingenting är Jordi Arkö främmande. Med stor kunnighet tolkar han historiska händelser, likaväl som han utmanar och utforskar användandet av dagens datateknik. Hos Jordi Arkö har de grafiska teknikerna inga gränser. Jordi Arkös gedigna konstnärliga bakgrund, hans tekniska skicklighet och bredd, tillsammans med en unik berättarförmåga gör honom till en av samtidens mest betydande konstnärer."

2005 Björn Bruzewitz

"Symboliska bilder av den moderna människan, ofta ensam och tvekande, på väg ut till metropolis teaterscen. Ibland bilder med drömska surrealistiska övertoner och mytologiska, konsthistoriska referenser. Björn Brusewitz grafik fungerar som ett reningsbad för ögonen."

2004 Mats Svensson

"Mats Svensson behärskar såväl torrnåls- som etsningstekniken till fullo. I hans motivkrets med landskapsscenerier kommer gråskalans alla möjligheter till sin rätt. I bilderna finns en stillhet och ett tidlöst lugn som är skönt att vila i. Mats Svenssons uttryck är bestämda och levande, han är en dynamisk grafiker."

2003 Mikael Kihlman

"För att på ett mästerligt och envist sätt, förvaltat den svenska grafikens rötter, av berättande "tusenstrecksgrafik". Detta i bilder som laddat förmedlar människans utsatta situation. I denna annars så medialt ystra tidsålder, där konstnärliga gränsöverskridanden och tekniska experiment, likt datamaskar letar sig ut över konstscenen, uppskattar vi att höra Kilhmans röst eka mellan husen."

2002 Brita Wegelin

"Brita Weglin har ett expressivt bildspråk och hennes grafik är färgrik, kraftfull och ofta i stort format. Det monumentala finns även i hennes mindre bilder där vi möter en bildvärld fylld av symbolik och poesi.  Brita arbetar kunnigt med en hel rad tekniker: koppargrafik, viskositetstryck, litografi, och collografi. Bildrummet kan vara fyllt av ansikten, masker och gestalter som var och en bär fram sitt budskap och människans existentiella villkor. Men de kan också vara representanter för andra tider och kulturer."

2001 Lisa Andrén

"Till en konstnär som i torrnålsgravyrens intima format och djupa svärta och med ett känsligt och mycket personligt formspråk varmt medkännande skildrar människor - stora som små - i gåtfulla humoristiska situationer. Papperets vita rymd förstärker uttrycksfullt den existentiella laddningen och skapar ett öppet och tidlöst bildrum. Teknik, innehåll och titel - ofta med enkla ord såsom "Udde", "Dans" eller "Gömme" - förenas i Lisa Andréns grafiska bilder till en enhet, med underfundig komplexitet och särpräglad poetisk lyskraft."

2000 Mohir Ahmed

"Att vara konstgrafiker är att vara som träden i skogen som ger och  tar kraft av varandra..."  Så beskriver Modhir själv sin konstnärliga verksamhet.  Med sitt originella bildspråk, sin disponering av bildyta, tillsammans  med influenser från sin kulturella bakgrund via Bagdad, Warszawa  till Falun, tillför han en vitalisering av den svenska grafiktraditionen.  Modhir Ahmed arbetar i blandteknik, litografi och linoleum.  Formaten är ofta monumentala ur en grafisk synvinkel.

1999 Denis Stéen

"Denis Stéen har varit verksam som grafiker under 50 år och arbetat främst med högtryck men även med andra tekniker. Bilderna är ofta små till formatet men äger en monumental kraft i mötet mellan det svarta och det vita - mörker och ljus. Årets stipendiat har haft en rad utställningar inom och utom landet. Sin stora kunskap om grafik har Denis Stéen dessutom dokumenterat i boken Högtryck - material och metoder."

1997 Hans Eliasson

"På tvärs med rådande trend har han fördjupat sig i det svårbemästrade och traditionsfyllda färgträsnittet. Han fyller detta med en intensiv och lätt naiv berättarglädje och ett socialt patos."

1996 Christina Campbell

"Christina Campbell har under flera årtionden visat ett starkt grafiskt konstnärskap. Juryn har sett sjukhusbilder från 70-talet som har stor innehållsmässig styrka. Även hennes senare bilder präglas genomgående av stark karaktär och övertygande komposition. Detta gör att Christina Campbell framstår som en fin första stipendiat till det nyinstiftade Karlskoga-Nobel Konststipendiet."

Uppdaterad 2019-01-28