Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Tills vidare: 07.30-16.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
info@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Fuxboudden

Fuxboudden består till stor del av äldre barrskog med stor variation i trädålder, skiktning och dimension. Framförallt finns det i området gott om gammal tall med uppskattade åldrar på omkring 150-200 år.

I de äldre skogsbestånden finns naturskogskvaliteteter med unga och gamla träd, ofta med håligheter. Här finns både döda och levande träd som i stor utsträckning är självgallrande genom naturliga störningsprocesser. Hela Fuxboudden håller ett gynnsamt mikroklimat för fuktighetskrävande arter i och med närheten till Våtsjön tillsammans med den slutna skogen och de stora förekomsterna av stenblock och fuktsvackor.

Skogarna runt Fuxboudden har sedan 1930-talet fungerat som ett uppskattat och välbesökt friluftslivs- och naturupplevelseområde i kommunen. Orienteringsklubben har en klubbstuga i området, Djerfstugan som byggdes av klubbens medlemmar år 1943. Denna nyttjas frekvent året om tillsammans med det ledsystem som finns i området.

Syftet med naturreservatet Fuxboudden är att områdets skogar och andra ingående naturtyper liksom områdets orörda karaktär och dess biologiska mångfald ska bevaras och utvecklas. Syftet är vidare att lämpliga åtgärder ska vidtas för att underlätta för friluftsliv, naturpedagogik och upplevelser.

På reservatsskyltar på plats vid reservatet finns mer information om rastpatser, vandringsleder och parkering. Klicka på bilden för att se bilden i större storlek.

Hitta hit

Uppdaterad 2020-06-25