Hoppa till innehåll Hoppa till meny Hoppa till meny
Karlskoga kommun

Besök oss
Katrinedalsgatan 4
Karlskoga

Våra öppettider (ordinarie):
Måndag - fredag 07.30 - 17.00

Servicecenter - din väg in i kommunen
0586-610 00
0586-622 00 - automatisk växel, säg namnet på den du söker så kopplas du automatiskt.
kommun@karlskoga.se

Fler kontaktuppgifter

Koloni- och odlingslotter

Karlskoga kommun har idag ett område för kolonilotter samt fyra områden för odlingslotter.

Karlskoga kommun har i dagsläget ett kolonilottsområde vid Brickegården samt fyra odlingslottsområden vid Lötgårdarna, Häsängen, Flottnäset och Brickegården. Vidare finns ett odlingslottsområde vid Skogsrundan som ägs och driftas av Karlskogahem Fastighetsbolag.

På en kolonilott är det tillåtet att upprätta en kolonistuga, men på odlingslotterna är det enbart tillåtet att odla, inte ställa upp någon byggnad. 

Koloniområde

För att få tillgång till någon av kollonilotterna vid Brickegården tecknas ett arrendeavtal med kommunen. Där är då tillåtet att uppföra en mindre stuga, där utförandet av byggnationen är reglerat av den detaljplan som finns för område, man behöver dock inte söka bygglov. I området finns det tillgång till gemensam toalett och vatten.

Om du har frågor om kolonilotterna, är du välkommen att kontakta Karlskoga kommuns Service center för mer information.

Odlingslotter

I Karlskoga finns det fyra områden för odlingslotter där man har möjlighet att odla sin potatis och sina grönsaker. Två av områdena ligger på den östra sidan och de andra två finns på den västra sidan av stan. Områdena är följande:

Just nu pågår ett arbete med de odlingslotter som finns i kommunen, för att ta ställning till hur verksamheten ska hanteras framöver. I dagsläget ansvarar inte kommunen för uthyrning av odlingslotter utan det ansvaret ligger på föreningar för respektive odlingslottsområde.

Uppdaterad 2017-07-28